Wykłady zakończą się ewaluacją indywidualnych projektów wartą 100 pkt (100%).

Skala ocen: 60% dst (3), 75% dst+ (3.5), 80% db (4), 85% db+ (4.5), 90% bdb (5).

Aby uzbierać maksymalną liczbę punktów należy podjąć następujące czynności:

  • Złożyć projekt (do 100 pkt.)
  • Zaliczyć ćwiczenia z oceną pozytywną.

W ramach laboratoriów do przedmiot Obliczenia matematyczne wspierane komputerowo można uzyskać do 120 pkt (120 %).

Skala ocen: 60% dst (3), 75% dst+ (3.5), 80% db (4), 85% db+ (4.5), 90% bdb (5).

W celu uzyskania maksimum dostępnych punktów należy wykonać następujące zadania:

  • Mini-prezentacja (do 50 pkt.)
  • Zadania domowe (do 50 pkt.): pięć zadań domowych, każde warte do 10 pkt.
  • Wyzwania i aktywność na zajęciach: do 20 pkt.

Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowe i dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności.