Zaliczenie wykładów w ramach kursu Matematyczne podstawy sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa odbędzie się na podstawie egzaminu pisemnego w ramach którego można uzyskać do 100 pkt (100%).

Punkty można uzyskać w następujący sposób

 • Egzamin 1 (termin: maj)
 • Egzamin 2 (w trakcie sesji: termin czerwiec/lipiec)

W przypadku uzyskania liczby punktów w sumie mniejszej niż próg zaliczenia, odbędzie się poprawa przedmiotu obejmująca wspólny zakres tematów dla egzaminów 1 i 2.

W trakcie ćwiczeń do kursu Matematyczne podstawy sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa student może uzyskać do 120 pkt (120%)

Skala ocen: 60% dst (3), 75% dst+ (3.5), 80% db (4), 85% db+ (4.5), 90% bdb (5).

Punkty można uzyskać w następujący sposób

 • Wykonanie projektu (łącznie do 80 pkt), w tym:
  • (40 pkt) Projekt 1
  • (40 pkt) Projekt 2
  • Każdy projekt ma ustalony termin doręczenia, po terminie nie są przyznawane punkty.
  • Projekty będą realizowane w grupach trzyosobowych.
 • (20 pkt) Test wiedzy: cztery testy, każdy po 5 pkt. (możliwość ich zaliczenia tylko we wskazanym terminie)
  • (20 pkt) Zadania domowe i aktywność: zadania domowe z wykładów i ćwiczeń oraz aktywność na zajęciach

Udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy i możliwe są co najwyżej trzy nieusprawiedliwione nieobecności.